Betalingsvoorwaarden De Trailrunningcoach

 

– Wees bewust van het feit dat je een bedrag investeert in je eigen gezondheid. Dat is nooit verkeerd!

– Bij De Trailrunningcoach werken wij met op maat gemaakte producten, hierdoor is de 14 dagen bedenktijd niet altijd van toepassing. Wanneer de klant een intake heeft gedaan bij de Maarten of Collin gaat het volledige traject in werking en zal de betaling volledig in rekening worden gebracht.

Is er binnen de 14 dagen nog geen intake gedaan, dan kunt u uiteraard gebruik maken van deze bedenktijd.

Wij streven er naar om altijd z.s.m. u aan de slag te gaan dus meestal zal dit binnen 14 dagen gebeuren.

– Betaling voor onze diensten geschiedt gedeeltelijk bij de aankoop van het product, waarna wij maandelijks een bedrag automatisch van uw rekening afschrijven resterende de periode van het programma.

– Wanneer wij geen automatische incasso kunnen uitvoeren, dan zullen wij altijd eerst persoonlijk contact opnemen met de klant om te kijken naar een oplossing binnen redelijke termijnen. Mochten wij er samen niet uitkomen staat De Trailrunningcoach vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de facturatie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso voor gefactureerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van u. Indien De Trailrunningcoach zich voor het betaalbaarstellen van facturatie wegens door ons geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

– De Trailrunningcoach is een samenwerking tussen Het Gymhuys en Almkerk Voeding & sport. De kosten zullen om die reden altijd geïncasseerd worden door Het Gymhuys.